Chính Sách Bảo Mật (TBM01)

Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với Người dùng, vì vậy Platform Bất động sản sạch (BĐSS) cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức BĐSS thu thập và xử lý các thông tin của Người dùng khi sử dụng dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn. Người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ của BĐSS nghĩa là Người dùng hoàn toàn đồng ý với các nội dung mà BĐSS nêu ra trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên Website và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Để sử dụng các tài nguyên của hệ sinh thái BĐSS, được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ miễn phí … người dùng tự nguyện cung cấp các thông tin của mình cho BĐSS. BĐSS thu thập và sử dụng thông tin của Người dùng với mục đích phù hợp, không vi phạm pháp luật và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật này”.

Để có thể sử dụng dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn, Người dùng cần phải đăng ký tài khoản thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. BĐSS có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp - Mã số doanh nghiệp - Địa chỉ doanh nghiệp
 • Họ và Tên - Ngày sinh - Địa chỉ thường trú - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn, địa chỉ ….
 • Những nội dung Người dùng khai báo, trả lời, tạo ra, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi Người dùng sử dụng các dịch vụ của BĐSS.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục tiêu của BĐSS là ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực Bất động sản, nhằm mang lại công cụ hỗ trợ kết nối tức thời và hiệu quả, tối ưu về chi phí, thời gian của người dùng có nhu cầu liên quan đến Bất động sản và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của người mua trong giao dịch Bất động sản. Vì vậy, bằng việc đồng ý mở tài khoản sử dụng Platform BĐSS thì người dùng đã tự nguyện đồng ý cho BĐSS sử dụng thông tin của Người dùng để:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng;
 • Liên lạc với Người dùng khi cần thiết;
 • Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn;
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Điều khoản sử dụng;
 • Đo lường, cải thiện các dịch vụ của BĐSS và phát triển dịch vụ mới;
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng cung cấp với bên thứ ba;
 • Gửi email; SMS ; Điện thoại thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của BĐSS;
 • Phục vụ nhu cầu nghiên cứu để xây dựng và triển khai Dự án;
 • Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn và đối tác ….
 • Và mục đích khác của BĐSS, kể cả mục đích thương mại.

BĐSS có thể tiết lộ thông tin của Người dùng trong một số trường hợp dưới đây:

 • BĐSS được người dùng đồng ý khi mở tài khoản tham gia vào Platform BĐSS;
 • Bên thứ ba mà Người dùng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu BĐSS cung cấp thông tin của Người dùng;
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu BĐSS tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân thủ quy định của pháp luật;
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác;
 • Cho các bên thứ ba khác mà BĐSS có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Batdongsansach.vn hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến BĐSS.
 • Dùng vào mục đích marketing để mở rộng Dịch vụ trong hệ sinh thái BĐSS

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, BĐSS sẽ không công bố thông tin của Người dùng cho bên thứ ba nào khác trừ khi BĐSS hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

3. LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

BĐSS sẽ không lưu trữ thông tin của Người dùng lâu hơn thời hạn cho phép của pháp luật quy định và cần thiết theo yêu cầu của mục đích nêu trên.

Dữ liệu của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc Người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong những trường hợp còn lại, BĐSS cam kết thông tin của Người dùng luôn được bảo mật tuyệt đối trên máy chủ của BĐSS.

Người dùng có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên nền tảng của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. BĐSS hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin của Người dùng đưa lên nền tảng.

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho BĐSS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

BĐSS sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù BĐSS thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, BĐSS không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho BĐSS sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và BĐSS không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ thông tin của khách hàng mà không do lỗi của BĐSS. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, BĐSS khuyến nghị khách hàng không nên gửi thông tin đến cho BĐSS; và KHÔNG SỬ DỤNG Nền tảng Batdongsansach.vn.

DMCA.com Protection Status