Dịch vụ Legal Kit

Legal Kit là dịch vụ giúp người dân kiểm tra, đánh giá pháp lý và sự tuân thủ quy định pháp luật của bất kỳ loại bất động sản nào khi thực hiện giao dịch, tư vấn soạn thảo hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán,... Giám sát thực hiện nghĩa vụ của các bên. Dịch vụ này do các Luật sư/Hãng luật thực hiện.

Chức năng của Legal Kit

1. Kiểm tra, đánh giá pháp lý và sự tuân thủ quy định pháp luật của bất động sản.

Kiểm tra, đánh giá điều kiện giao dịch của bất động sản và hồ sơ pháp lý của bất động sản,…
Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ quy định của pháp luật về tiến độ thực hiện dự án, đăng ký hợp đồng mẫu, thực hiện hợp đồng,…

2. Đưa ra những cảnh báo rủi ro đối với từng loại bất động sản.

Sau khi kiểm tra, đánh giá pháp lý bất động sản, chức năng tiếp theo của Legal Kit là cảnh báo những rủi ro cho người mua khi tiếp tục giao dịch đối với bất động sản này.

3. Legal hóa những rủi ro vào điều khoản của hợp đồng.

Mặc dù đã cảnh báo rủi ro nhưng người mua vẫn muốn thực hiện giao dịch thì các Luật sư của Dự án Bất động sản sạch sẽ ràng buộc Bên bán bằng cách đưa vào hợp đồng những điều khoản mang tính chất chế tài đối với những yếu tố có khả năng dẫn đến rủi ro cho Bên mua.

4. Theo dõi, giám sát

Đối với những bất động sản đã được cảnh báo rủi ro, đã sử dụng dịch vụ Legal Kit chuyên sâu, đội ngũ Luật sư của Dự án Bất động sản sạch sẽ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Hợp đồng của các Bên. Thậm chí, nếu phát sinh tranh chấp thì các Luật sư thuộc Dự án Bất động sản sạch sẽ tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của người mua.

Hãy liên hệ với Bất Động Sản Sạch chúng tôi