Chứng nhận BĐSS là chứng nhận do Platform BĐS Sạch cấp cho những dự án bất động sản đã đảm bảo tất cả tiêu chí của Bộ tiêu chí BĐS Sạch.
Bộ tiêu chí BĐS Sạch là tập hợp các tiêu chí do BĐS Sạch tiên phong nghiên cứu, xây dựng và đưa ra nhằm đánh giá tất cả các loại bất động sản về pháp lý và sự tuân thủ quy định pháp luật. Nội dung của Bộ tiêu chí BĐS Sạch có thể được cập nhật theo sự thay đổi của các quy định pháp luật. Bộ tiêu chí BĐS Sạch bao gồm những tiêu chí sau:

1. Pháp lý bất động sản và sự tuân thủ quy định của pháp luật của chủ đầu tư

Pháp lý bất động sản: bất kỳ loại bất động sản nào đều phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ quy định của pháp luật chủ đầu tư: nghĩa là chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Dự án.

Kiểm tra dự án có đủ điều kiện mở bán theo quy định pháp luật.

Cần lưu ý rằng: “Pháp lý đầy đủ không có nghĩa là đã tuân thủ quy định pháp luật”. Bởi vì, mặc dù dự án có hồ sơ pháp lý đầy đủ, hoàn chỉnh, tuy nhiên một số chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ dự án, xây dựng không đúng giấy phép,... dẫn đến chậm bàn giao, bị xử phạt,...

2. Tư cách pháp lý chủ sở hữu

Xác minh tư cách pháp lý chủ sở hữu/chủ sử dụng (đối với bất động sản thứ cấp).

Xác minh tư cách pháp lý của chủ đầu tư (đối với bất động sản sơ cấp).

Kiểm tra thông tin về tư cách ký hợp đồng kinh doanh bất động sản bao gồm nhưng không giới hạn: người đại diện theo ủy quyền, tổ chức phát triển nhà, chủ đầu tư, chủ sở hữu/chủ sử dụng,...

3. Nghĩa vụ thuế và vấn đề tài chính liên quan

Nghĩa vụ thuế của chủ đầu tư đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Những vấn đề tài chính khác: thế chấp, cầm cố, thi hành án,...

Kiểm tra hồ sơ bảo lãnh của Ngân hàng cho dự án.

4. Cam kết tiện ích

Đối chiếu nội dung của Quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 và Hợp đồng mua bán bất động sản với hồ sơ quảng cáo của chủ đầu tư, công ty phát triển Dự án (băng rôn, brochure, website,..) để đánh giá tính trung thực của chủ đầu tư.

5. Tiến độ thực hiện dự án

Giám sát nghĩa vụ cam kết về tiến độ thực hiện Dự án của chủ đầu tư.

6. Hợp đồng Minh Bạch

Mang tinh thần “bình đẳng” giữa các Bên, không tồn tại các điều khoản bất lợi cho các Bên, những “bẫy” hợp đồng, hay nói cách khác là “ép” người mua, chuyển rủi ro về phía người mua.

Đặc biệt, đội ngũ Luật sư thuộc Dự án BĐS Sạch sẽ đưa vào hợp đồng điều khoản “Điều kiện tiên quyết” nhằm hạn chế tranh chấp và bảo vệ quyền lợi của người mua bất động sản.

Như vậy, Chứng nhận BĐSS là “dấu hiệu để nhận biết" một bất động sản “sạch” về mặt pháp lý, “sạch” về nghĩa vụ tài chính, các yếu tố liên quan đều rõ ràng, minh bạch và quan trọng hơn hết là cam kết bảo vệ quyền lợi của người mua bất động sản với các hợp đồng mua bán có điều khoản “điều kiện tiên quyết” do BĐS Sạch đưa ra. Sau khi đã được cấp Chứng nhận BĐSS, nếu Dự án nào vi phạm quy định của pháp luật, vi phạm các tiêu chí thì Dự án đó sẽ bị thu hồi chứng nhận và thông báo cho người dân được biết.

Những Dự án được cấp chứng nhận BĐSS ngoài việc phải đạt được các tiêu chí gắt gao như trên mà còn thể hiện được sự minh bạch, sự cam kết trách nhiệm, sự tôn trọng người mua của Chủ đầu tư. Khách hàng mua BĐS chỉ thật sự là “thượng đế" khi mua được các dự án được cấp chứng nhận “ BĐS Sạch".

Trong muôn trùng rủi ro, bất cập trong thị trường BĐS như hiện nay, việc người dân lựa chọn dự án nào đã có chứng nhận BĐSS để mua là cách bảo vệ mình khôn ngoan nhất và thể hiện được “Quyền lực của cộng đồng người mua nhà".Điều này sẽ giúp thị trường BĐS đào thải các dự án “bẩn", các Chủ đầu tư “bẩn",... tạo ra xu thế “BĐS Sạch" làm trong sạch, minh bạch thị trường BĐS.

P/s

Việc kiểm tra đánh giá các tiêu chí của bộ tiêu chí BĐSS do cộng đồng Luật sư/ Hãng luật tham gia vào Platform BĐSS kiểm tra đánh giá khách quan dựa theo các quy định pháp luật hiện hành. Chứng nhận BĐSS do Platform BĐSS cấp không có giá trị pháp lý như một chứng nhận/chứng chỉ của cơ quan quản lý hành chính nhà nước ban hành.

Hãy liên hệ với Bất Động Sản Sạch chúng tôi